Hyfforddiant Wedi'i Deilwra a Hyfforddiant ar Safle'r Cwmni

Gall y Coleg Adeiladu Cenedlaethol deilwra hyfforddiant i ddiwallu eich anghenion unigol neu, er cyfleustra, ddarparu hyfforddiant ar eich safle eich hun

Llai o gostau ac amser segur drwy gynnal hyfforddiant ar safle'r cwmni

Mae'r Coleg Adeiladu Cenedlaethol wedi ymestyn ei ystod gynhwysfawr o gyrsiau y gellir eu darparu ar safleoedd cwmnïau, sy'n golygu y gallwn fynd â'n harbenigedd yn uniongyrchol i ble mae ei angen arnoch.

Gall hyfforddi ar eich safle leihau costau ac amser segur, gan olygu y bydd staff yn treulio llai o amser yn teithio i leoliad a mwy o amser ar y safle yn cyflawni eu rolau gofynnol.

Mae'r cyrsiau sydd ar gael i'w darparu ar safleoedd cwmnïau yn cynnwys: 

Ymholiadau am Hyfforddiant ar Safle'r Cwmni

I gael gwybod sut y helpu eich busnes drwy gynnal hyfforddiant ar safle'r cwmni, ffoniwch 0344 994 4433

Gallwn deilwra cwrs er mwyn diwallu eich anghenion

Er bod gan y Coleg Adeiladu Cenedlaethol fwy na 100 o gyrsiau gwahanol, rydym yn deall bod angen rhywbeth wedi'i deilwra'n fwy penodol i ddiwallu anghenion llawer o gwmnïau.

Gallwn gynnig dull hyblyg o ddysgu sy'n ein galluogi i deilwra un o'n cyrsiau presennol i ddiwallu eich anghenion penodol.

Dysgwch sut y gall y Coleg Adeiladu Cenedlaethol ddiwallu eich anghenion a'ch gofynion hyfforddi drwy ffonio 0344 994 4433.