Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN)

Mae'r Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN) yn darparu gwybodaeth am y farchnad a chipolwg ohoni i ddiwydiant adeiladu'r DU. Mae'r data a ddarperir ganddo yn nodi'r prif dueddiadau a sut y bydd y diwydiant yn newid o flwyddyn i flwyddyn, gan alluogi busnesau i ddeall yr hinsawdd sydd ohoni a blaengynllunio ar gyfer y dyfodol.

Yn yr adran hon:

Web design by S8080