Cysylltu â ni

Os oes gennych rywfaint o sylwadau cyffredinol ar ein cyfer, neu os ydych ond am ein hysbysu ynghylch rhywbeth yr ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Moderneiddio grantiau

Mae CITB wrthi'n adolygu'r cynllun grantiau ac yn ystyried sut gellid ei ddatglybu er mwyn diwallu anghenion y diwydiant a sicrhau mynediad i sgiliau a hyfforddiant perthnasol.

Nod pennaf yr ymchwil hon yw bwydo i'r newidiadau arfaethedig hyn i'r cynllun grantiau, gan adeiladu ar ac ategu ymchwil o Adolygiad Ariannu Buddsoddi CITB, sy'n mynd rhagddo ar hyn o bryd.

Lawrlwytho adroddiad a chrynodeb

Defnyddio ein hymchwil

Mae hawlfraint a phob eiddo deallusol arall sy'n bodoli yn y deunyddiau hyn yn aros yn gyfangwbl gyda CITB. Cedwir pob hawl o'r fath.  Gallwch argraffu, copïo, lawrlwytho neu gadw dros dro eitemau o'r deunydd hawlfraint ar gyfer eich gwybodaeth bersonol yn unig, a gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at ei gynnwys. Rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw ran o gynnwys y deunydd hawlfraint at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni. Rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodir) fel awduron y deunydd hawlfraint bob amser.