Cysylltu â ni

Os oes gennych rywfaint o sylwadau cyffredinol ar ein cyfer, neu os ydych ond am ein hysbysu ynghylch rhywbeth yr ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Cyrchfannau dysgwyr adeiladu mewn addysg bellach

Comisiynodd CITB IFF Research i ymgymryd ag ymchwil i wella data hyfforddi trwy ddarparu gwybodaeth ynghylch cyrchfan fwriadedig a gwirioneddol dysgwyr o gyrsiau adeiladu ac amgylchedd adeiledig ym maes addysg bellach yn Lloegr. Ei nod oedd:

  • Darparu tystiolaeth ynghylch profiad dysgu dysgwyr mewn addysg bellach
  • Darparu gwybodaeth fanwl o gyrchfan y dysgwyr chwe mis ar ôl cwblhau eu cyrsiau a fydd yn gwella'r rhagolygon o'r galw am gyflogaeth a hyfforddiant yn y diwydiant trwy ddarparu data ar y llif i mewn i'r gweithlu adeiladu gan y rhai hynny sydd ar hyfforddiant; ac
  • Ymchwilio sut mae'r profiad dysgu yn dylanwadu ar y canlyniad a'r gweithgareddau a gynllunnir yn y dyfodol.

Adroddiadau cysylltiedig

Defnyddio ein hymchwil

Mae hawlfraint a phob eiddo deallusol arall sy'n bodoli yn y deunyddiau hyn yn aros yn gyfangwbl gyda CITB. Cedwir pob hawl o'r fath.  Gallwch argraffu, copïo, lawrlwytho neu gadw dros dro eitemau o'r deunydd hawlfraint ar gyfer eich gwybodaeth bersonol yn unig, a gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at ei gynnwys. Rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw ran o gynnwys y deunydd hawlfraint at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni. Rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodir) fel awduron y deunydd hawlfraint bob amser.