Chwilio ein hadroddiadau


Canlyniadau'r chwiliad

Daethpwyd o hyd i 53 adroddiad ymchwil. Trefnir adroddiadau ymchwil o'r mwyaf newydd i'r hynaf.


Sgiliau a Hyfforddiant yn y diwydiant adeiladu 2018

Fe wnaeth CITB gomisiynu arolwg sgiliau a hyfforddiant yn 2018 i bennu anghenion sgiliau ac arferion hyfforddi ar gyfer y diwydiant adeiladu, ar gyfer unigolion hunangyflogedig a chyflogwyr ledled y DU.

Sgiliau a Hyfforddiant yn y diwydiant adeiladu 2018

Fe wnaeth CITB gomisiynu arolwg sgiliau a hyfforddiant yn 2018 i bennu anghenion sgiliau ac arferion hyfforddi ar gyfer y diwydiant adeiladu, ar gyfer unigolion hunangyflogedig a chyflogwyr ledled y DU.

Construction Skills Network forecasts 2019-2023 - UK

The Construction Skills Network (CSN) provides market intelligence and insight for the UK construction industry. This report covers the entire UK.

Llwybrau ôl-16 i'r diwydiant adeiladu

Mae ffigurau CSN yn dangos bod digonedd o gyfleoedd adeiladu. Fodd bynnag, mae angen gwella'r llwybrau i'r diwydiant adeiladu; mae angen i gyflogwyr a cholegau gydweithredu ar gynnwys cwrs ac anghenion...

Parodrwydd am waith

Er bod cyflogwyr yn rhoi pwysigrwydd mawr ar brofiad gwaith, maent yn llai tebygol o'i gynnig oherwydd diffyg amser, adnoddau neu rolau addas.

Datgloi dyfodol digidol y diwydiant adeiladu: Cynllun sgiliau ar gyfer y diwydiant

Datgloi dyfodol digidol y diwydiant adeiladu: Cynllun sgiliau ar gyfer y diwydiant

CBE: Natur drosglwyddadwy sgiliau yn y DU

Adroddiad CITB a phapur gwyrdd atodol i ddeall potensial natur drosglwyddadwy sgiliau i mewn i, ac o fewn y sector adeiladu yn y DU.

Ymgysylltu ag adeiladu: Annog arweinyddiaeth yn y diwydiant adeiladu

Mae'r adroddiad hwn yn ymchwilio i'r cysylltiadau rhwng arweinyddiaeth ac ymgysylltu o fewn cwmnïau adeiladu. Mae'n amlygu'r camau ymarferol y gellir eu cymryd i wella busnes yn y diwydiant adeiladu.

Hyfforddiant a'r amgylchedd adeiledig 2017

Mae’r adroddiad hwn (arolwg niferoedd yr hyfforddeion yn flaenorol) yn mesur y nifer o bobl sy’n dechrau hyfforddiant adeiladu ac yn darparu ffeithiau am y diwydiant.