Cysylltu â ni

Os oes gennych rywfaint o sylwadau cyffredinol ar ein cyfer, neu os ydych ond am ein hysbysu ynghylch rhywbeth yr ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Darparu sgiliau ar gyfer y sector deiladu yng Nghymru

Cefnogwyd y project hwn gan Raglen Beilot Cronfa Blaenoriaethau Sector (SPFP) Llywodraeth Cymru sy’n derbyn cefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF).

Mae Llywodraeth Cymru’n ceisio sicrhau mwy o ddewis a llai o gyrsiau’n cael eu dyblygu, mwy o ddarparwyr cydweithredol o ansawdd uwch a dysgu sydd wedi’i dargedu’n well ac a arweinir gan alw.  Amcanion yr ymchwil hwn oedd:

  • archwilio anghenion hyfforddi cyfredol a’r rheiny a ragwelir ar gyfer y dyfodol ymhlith cyflogwyr  adeiladu yng Nghymru
  • asesu addasrwydd darpariaeth hyfforddiant adeiladu presennol i gwrddâgalw
  • penderfynu ar ac argymell modelau posib ar gyfer trawsffurfio darpariaeth hyfforddiant adeiladu.

Defnyddio ein hymchwil

Mae hawlfraint a phob eiddo deallusol arall sy'n bodoli yn y deunyddiau hyn yn aros yn gyfangwbl gyda CITB. Cedwir pob hawl o'r fath.  Gallwch argraffu, copïo, lawrlwytho neu gadw dros dro eitemau o'r deunydd hawlfraint ar gyfer eich gwybodaeth bersonol yn unig, a gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at ei gynnwys. Rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw ran o gynnwys y deunydd hawlfraint at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni. Rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodir) fel awduron y deunydd hawlfraint bob amser.