Cysylltu â ni

Os oes gennych rywfaint o sylwadau cyffredinol ar ein cyfer, neu os ydych ond am ein hysbysu ynghylch rhywbeth yr ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sgiliau a hyfforddiant yn y diwydiant adeiladu 2016

Ym mis Mawrth 2016, comisiynodd CITB yr arolwg sgiliau a hyfforddiant hwn, â gwaith maes yn cael ei gynnal ym mis Ebrill, Mai a Mehefin 2016. Yn fras, mae'r arolwg yn atgynhyrchu arolygon tebyg a gynhaliwyd yn 2009, 2011 a 2014. Themâu sylfaenol yr arolwg yw anawsterau recriwtio a bylchau sgiliau, diffygion sgiliau a bylchau mewn gweithluoedd sefydledig, a gweithgarwch hyfforddi a datblygu yn y diwydiant adeiladu ledled y DU.

Defnyddio ein hymchwil

Mae hawlfraint a phob eiddo deallusol arall sy'n bodoli yn y deunyddiau hyn yn aros yn gyfangwbl gyda CITB. Cedwir pob hawl o'r fath.  Gallwch argraffu, copïo, lawrlwytho neu gadw dros dro eitemau o'r deunydd hawlfraint ar gyfer eich gwybodaeth bersonol yn unig, a gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at ei gynnwys. Rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw ran o gynnwys y deunydd hawlfraint at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni. Rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodir) fel awduron y deunydd hawlfraint bob amser.