Sgiliau a Hyfforddiant yn y diwydiant adeiladu 2018

Fe wnaeth CITB gomisiynu arolwg sgiliau a hyfforddiant yn 2018 i bennu anghenion sgiliau ac arferion hyfforddi ar gyfer y diwydiant adeiladu. Fe wnaeth edrych ar unigolion hunangyflogedig a chyflogwyr sy'n gweithio yn y diwydiant ledled y DU. Yn fras, mae'r arolwg yn atgynhyrchu arolygon tebyg a gynhaliwyd yn ystod haf 2009, yn gynnar yn 2011, yn gynnar yn 2014 ac yn ystod haf 2016.