Cysylltu â ni

Os oes gennych rywfaint o sylwadau cyffredinol ar ein cyfer, neu os ydych ond am ein hysbysu ynghylch rhywbeth yr ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Hyfforddiant a'r amgylchedd adeiledig 2017

Mae'r adroddiad hyfforddiant a'r amgylchedd adeiledig (arolwg niferoedd yr hyfforddeion yn flaenorol) yn rhoi darlun llawn o'r hyfforddiant a ddarperir ym maes yr amgylchedd adeiledig, ac yn mesur nifer y bobl sy'n dechrau hyfforddi yn y diwydiant adeiladu.

Mae gwaith ymchwil yn rhoi ffeithiau am y diwydiant, sydd wedyn yn ffurfio'r blociau adeiladu ar gyfer newid a gwelliannau mewn perfformiad ar gyfer y rheini sy'n defnyddio'r diwydiant adeiladu ac yn gweithio ynddo.

Mae CITB yn ymgymryd â rhaglen reolaidd o ymchwil er mwyn nodi'r sgiliau sydd eu hangen i wella cystadleurwydd y diwydiant adeiladu.

Fel rhan o'r rhaglen ymchwil, mae'r Adroddiad Hyfforddiant a'r Amgylchedd Adeiledig yn rhoi darlun llawn o hyfforddiant ym maes yr amgylchedd adeiledig.

Defnyddio ein hymchwil

Mae hawlfraint a phob eiddo deallusol arall sy'n bodoli yn y deunyddiau hyn yn aros yn gyfangwbl gyda CITB. Cedwir pob hawl o'r fath.  Gallwch argraffu, copïo, lawrlwytho neu gadw dros dro eitemau o'r deunydd hawlfraint ar gyfer eich gwybodaeth bersonol yn unig, a gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at ei gynnwys. Rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw ran o gynnwys y deunydd hawlfraint at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni. Rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodir) fel awduron y deunydd hawlfraint bob amser.