Egluro'r broses ragamcanu

Nododd saith awdurdod lleol yng ngogledd-ddwyrain Lloegr fod Adnodd Rhagamcanu Swyddi CITB yn 'amhrisiadwy' wrth iddynt ei ddefnyddio fel rhan o brosiect cymhleth.

“Rydym yn gweithredu dull lle gallwn sicrhau rhywfaint o gynaliadwyedd a chysur yn y niferoedd rhagamcanol.”

Craig Reid, Swyddog Cyflogaeth, Cyngor Gogledd Tyneside

Pan ddechreuodd Craig Reid o Gyngor Gogledd Tyneside chwilio am adnodd rhagamcanu swyddi ar gyfer prosiect cymhleth, gwelodd mai un CITB oedd y mwyaf hyblyg a derbyngar ar y farchnad. Fel rheolwr prosiect cynllun a oedd yn cynnwys partneriaid o Ewrop ac yn cael cyllid Ewropeaidd, ac a oedd yn cynnwys saith awdurdod lleol, yn ogystal â chwaraewyr datblygu economaidd allweddol eraill, byddai CITB a'r Adnodd Rhagamcanu Swyddi yn "amhrisiadwy".

Gan ddefnyddio data cychwynnol sylfaenol ar brosiect Craig, fel gwerth, arwynebedd llawr gros, dyddiad dechrau a hyd, bu modd i'r Adnodd ragamcanu sgiliau yr oedd eu hangen gan grefftau a phroffesiynau fesul mis.

“Yn benodol, defnyddiodd Cyngor Gogledd Tyneside yr Adnodd i nodi nifer a graddau'r crefftau yr oedd eu hangen yn yr ardal fenter a rhoi syniad o'r defnyddwyr," dywedodd Craig.

“Prif fuddiannau'r adnodd yw ei fod yn rhoi ffocws i'r hyn a ddyfalwyd yn flaenorol. Mae hyn yn golygu y gallwn gael rhywfaint o gynaliadwyedd a chysur yn y niferoedd rhagamcanol."

Yn ôl Craig, mae'r Adnodd, a gafodd ei ddatblygu ar y cyd gan ddefnyddio arbenigedd technegol WLC Ltd, rhan o Brifysgol Dundee, yn "hanfodol ac yn amhrisiadwy am iddo ein galluogi i nodi'r sgiliau angenrheidiol."

Y Prosiect Ehangach

Gwnaeth y prosiect ehangach - 'recriwtio a hyfforddiant penodol o gyfleoedd adeiladu', a ddatblygwyd wrth i'r saith awdurdod lleol yng ngogledd-ddwyrain Lloegr gydweithio, gyflawni tua 700 o ymyriadau yn amrywio o Brentisiaethau i un cyfle hyfforddi. O ganlyniad, bu modd i bobl ifanc naill ai gael gwaith neu ddatblygu eu haddysg - hwb enfawr i'r gymuned yn Tyne & Wear.

“O safbwynt gwaith partneriaeth mae'r Adnodd wedi bod yn amhrisiadwy ac, o safbwynt personol, mae CITB wedi bod yn rhagweithiol ac yn gefnogol, gan weithio'n dda mewn partneriaeth eang. Rydym yn parhau i weithio gyda'r Adnodd a CITB er mwyn sicrhau bod rhywfaint o fudd hirdymor i'r gwaith partneriaeth," dywedodd Craig.

Mae'r Adnodd yn hyblyg, ar gael ar-lein fel ei fod yn gyfredol gyda'r wybodaeth ddiweddaraf a gellir ei ddefnyddio ar drwydded ar gyfer prosiectau hwy neu'n bwrpasol ar gyfer adroddiadau untro.