Facebook Pixel

Diolch

Diolch am roi gwybod i ni sut yr hoffech chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am CITB.

Bydd unrhyw wybodaeth a roddwch i ni yn cael ei phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data'r DU 2018. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i gysylltu â chi am gynhyrchion a gwasanaethau CITB. Ni fydd y manylion a roddwch yn cael eu trosglwyddo i unrhyw 3ydd partïon. Ni fyddwn yn cadw'ch gwybodaeth am fwy o amser nag sy'n angenrheidiol i'ch diweddaru chi am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau. Gallwch optio allan o weithgaredd marchnata yn y dyfodol ar unrhyw adeg trwy gyflwyno cais yn ysgrifenedig i .