Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf gyda CITB

Dewiswch sut mae CITB yn cysylltu â chi

* Blwch gofynnol

*
*
*
*
*
*
*
1. Hoffech chi dderbyn newyddion am y diwydiant, yn ogystal â gwybodaeth ynghylch cynhyrchion a gwasanaethau a ddarperir ac a gefnogir gan CITB trwy e-bost?
*
Email contact

2. Yn achlysurol hoffai CITB gynnig gwybodaeth ynghylch cynhyrchion a gwasanaethau dros y ffôn. Ydych chi'n cytuno inni gysylltu â chi fel hyn?
*
Phone contact

3. Yn achlysurol hoffai CITB gynnig gwybodaeth ynghylch cynhyrchion a gwasanaethau trwy e-bost. Ydych chi'n cytuno inni gysylltu â chi fel hyn?
*
Post contactRydyn ni am roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi gan CITB. Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hyn ydych am inni gysylltu â chi trwy e-bost, ffôn neu bost, neu unrhyw gyfuniad ohonyn nhw.

Gallwch benderfynu rhoi'r gorau i dderbyn cyfathrebiadau marchnata gan CITB ar unrhyw adeg trwy anfon eich manylion e-bost yn unsubscribe@citb.co.uk.

Sylwer na fydd hyn yn effeithio ar gyfathrebiadau ardoll sy'n ofynnol yn gyfreithiol.

Bydd unrhyw wybodaeth a ddarparwch i ni'n cael ei phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data y DU 1998. Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth hon i gysylltu â chi ynghylch cynhyrchion a gwasanaethau CITB. Ni throsglwyddir y manylion a ddarparwch i unrhyw 3ydd partïon. Fyddwn ni ddim yn cadw'ch gwybodaeth am fwy na sy'n angenrheidiol er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynghylch ein cynhyrchion a gwasanaethau. Gallwch chi optio allan o weithgarwch marchnata yn y dyfodol ar unrhyw adeg trwy gyflwyno cais yn ysgrifenedig i unsubscribe@citb.co.uk.