Sioeau teithiol CITB ar gyfer cyflogwyr

Ein sioeau teithiol ar gyfer cyflogwyr yw lle gallwch ddysgu am brosiectau a phartneriaethau strategol yn eich ardal y gallwch gymryd rhan ohonynt neu elwa ohonynt. Bydd cyfleoedd i rwydweithio â darparwyr cymorth lleol a chyflogwyr eraill yn eich rhanbarth.

Mae'r digwyddiadau hanner diwrnod hyn hefyd lle gallwch gael y manylion diweddaraf am yr hyn mae CITB yn ei wneud i'ch helpu chi a'r diwydiant ehangach i hyfforddi'ch gweithwyr a thyfu eich busnes.

Mae'r sioeau teithiol yn rhad ac am ddim i'w mynychu  ond mae angen i chi gofrestru ymlaen llaw.