Digwyddiadau lleol i gyflogwyr

Mae CITB yn trefnu cymorthfeydd lleol lle gall cyflogwyr gwrdd â'u cynghorwyr lleol wyneb wrth wyneb i gael cyngor a chymorth ar sut i gyrchu grantiau CITB, cymorth hyfforddi a gwasanaethau prentisiaethau. Rydym hefyd yn trefnu digwyddiadau rhithwir o bryd i'w gilydd ar gyfer cyflogwyr a allai ei gael yn fwy cyfleus mynychu ar-lein yn hytrach nag yn bersonol.

Weithiau mae digwyddiadau lleol a drefnir gan bartneriaid strategol CITB (er enghraifft, Partneriaethau Menter Lleol neu awdurdodau lleol) sydd o ddiddordeb ac o fudd i gyflogwyr lleol. Rhestrir manylion y digwyddiadau hyn isod yn ogystal ag ar y CITB yn eich tudalennau ardal leol.

Defnyddiwch y dolenni isod i ganfod digwyddiad i gyflogwr yn eich rhanbarth neu wlad:

Lloegr

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau i gyflogwyr lleol yn yr ardal hon. Cyhoeddir manylion digwyddiadau sydd i ddod cyn gynted ag y byddant ar gael.

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau i gyflogwyr lleol yn yr ardal hon. Cyhoeddir manylion digwyddiadau sydd i ddod cyn gynted ag y byddant ar gael.

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau i gyflogwyr lleol yn yr ardal hon. Cyhoeddir manylion digwyddiadau sydd i ddod cyn gynted ag y byddant ar gael.

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau i gyflogwyr lleol yn yr ardal hon. Cyhoeddir manylion digwyddiadau sydd i ddod cyn gynted ag y byddant ar gael.

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau i gyflogwyr lleol yn yr ardal hon. Cyhoeddir manylion digwyddiadau sydd i ddod cyn gynted ag y byddant ar gael.

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau i gyflogwyr lleol yn yr ardal hon. Cyhoeddir manylion digwyddiadau sydd i ddod cyn gynted ag y byddant ar gael.

 

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau i gyflogwyr lleol yn yr ardal hon. Cyhoeddir manylion digwyddiadau sydd i ddod cyn gynted ag y byddant ar gael.

 

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau i gyflogwyr lleol yn yr ardal hon. Cyhoeddir manylion digwyddiadau sydd i ddod cyn gynted ag y byddant ar gael.

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau i gyflogwyr lleol yn yr ardal hon. Cyhoeddir manylion digwyddiadau sydd i ddod cyn gynted ag y byddant ar gael.

Yr Alban a Chymru

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau i gyflogwyr lleol yn yr ardal hon. Cyhoeddir manylion digwyddiadau sydd i ddod cyn gynted ag y byddant ar gael.

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau i gyflogwyr lleol yn yr ardal hon. Cyhoeddir manylion digwyddiadau sydd i ddod cyn gynted ag y byddant ar gael.

Digwyddiadau rhithwir

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau i gyflogwyr lleol yn yr ardal hon. Cyhoeddir manylion digwyddiadau sydd i ddod cyn gynted ag y byddant ar gael.