Aelodau a chefnogwyr y Bartneriaeth Llwch Adeiladu

Aelodau sy'n bartneriaid

3M 
Y Gymdeithas Peirianneg Amaethyddol (Stihl) www.aea.uk.com 
 Arco
Brandon Hire  
Ffederasiwn Diwydiant Diogelwch Prydain www.bsif.co.uk 
CITB  www.citb.co.uk 
Adeiladu Iechyd Gwell www.cbhscheme.com 
Dustcontrol UK  www.dustcontroluk.co.uk 
Cymdeithas y Contractwyr Trydanol www.eca.co.uk 

Cymdeithas Offer Pŵer Ewrop

www.epta.eu (Hilti a Makita UK)

Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr www.fmb.co.uk 
Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) www.hse.gov.uk 
Cymdeithas Logi Ewrop  www.hae.org.uk 

Cymdeithas y Gweithgynhyrchwyr Peiriannau Glanhau Diwydiannol

www.icmma.org.uk 
ILEVE  www.cibse.org/institute-of-local-exhaust-ventilation-engineers 
IOSH  www.iosh.co.uk 
Jewson 
JSP 
Ffederasiwn Cenedlaethol y Contractwyr Dymchwel www.demolition-nfdc.com 
Cyngor Cenedlaethol y Contractwyr Arbenigol  www.nscc.org.uk
Partneriaeth Iechyd a Diogelwch y Parc
IMG   
Grwpiau Diogelwch y DU www.safetygroupsuk.org.uk 
Canolfan Bywyd Gwaith Iach yr Alban www.healthyworkinglives.com 
Siambr Ddiogelwch yr Alban www.scos.org.uk 
Screwfix 
Yr Undeb Adeiladu, Crefftau Perthynol a Thechnegwyr (UCATT)  www.ucatt.org.uk 

Build UK

 
 www.builduk.org (Wates)
Uno'r Undeb www.unitetheunion.org 
Working Well Together www.wwt.uk.com

Aelodau cyswllt

Croesewir aelodaeth gyswllt gan unrhyw randdeiliad sy'n barod i ymrwymo i nod ac amcanion y Bartneriaeth Llwch Adeiladu a helpu i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo rheolaeth o'r risgiau.

Armorgard

 

Cyngor y Diwydiant Adeiladu

www.cic.org.uk

(Scott Brownrigg)

Grŵ SMH (unedau dadheintio)