Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015

dyn ar safle adeiladu yn edrych ar gynllun

Canllawiau CDM y Diwydiant 

Mae'r canllaw yma sydd ar gael am ddim ar gael mewn chwech dogfen syml (Cleientiaid, Prif Ddarlunwyr, Contractwyr a Gweithwyr). 

Darganfyddwch fwy am ganllawiau

llun agoriadol o agoriad fideo CDM

Adnoddau CDM

Yn newydd i Reoliadau CDM?  

Peidiwch â phoeni - mae llawer o help ac arweiniad ymarferol ar gael i'ch helpu chi deall CDM.  

Ein cyflwyniad i Reoliadau CDM

App CDM ar lechen

Mae CDM Wizard yn gwneud cynllunio yn rhwydd

Tu fewn ychydig o funudau bydd ein ap CDM Wizard yn cynhyrchu eich cynllun cam adeiladu ar eich cyfer gan gynnig cynghorion a chefnogaeth ar sut i gadw eich gweithwyr yn iach ac yn ddiogel.  

Darganfod mwy am CDM Wizard 

Edrych am Hyfforddiant 

Mae ein cyrsiau CDM yn rhoi golwg mwy manwl i'r hyn sydd ei angen o bob un deliwr dyletswydd. Mae grant ar gael ar gyfer cyflogwyr gymwys.

Darganfod pa gwrs a fydd o gymorth i chi.