Adnoddau ar gyfer Rheoliadau CDM 2015  

Newydd i CDM neu nad ydych yn siŵr o beth ydyw?

Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) (CDM 2015) yw'r prif cyfres o reoliadau ar gyfer rheoli y iechyd, diogelwch a lles o brosiectau adeiladu.

Gwyliwch ein fideo fer sy'n esbonio elfenau sylfaenol CDM 

Direct video link

Pwyntiau allweddol Rheoliadau CDM 2015 

Graffeg o driongl rhybuddio Cam 1 o reoliadau CDM
Graffeg o driongl rhybuddio Cam 2 o reoliadau CDM
Graffegweithiau o dâp rhybuddio o berygl ynghylch Cam 3 rheoliadau CDM

1. Rhaid bod gan Bob prosiect :

  • gweithwyr gyda'r sgiliau, gwybodaeth, hyfforddiant a phrofiad addas
  • contractwyr sy'n darparu goruchwyliaeth, cyfarwyddyd a gwybodaeth briodol
  • cynllun cyfnod adeiladu ysgrifenedig - lawrlwythwch yr enghraifft hwn (146KB, PDF)

2. Prosiectau sy'n cynnwys mwy nag un contractwr (domestig neu annomestig)

  • Rhaid iddyn ddilyn cam 1 a'r amodau canlynol:  
  • rhaid penodi prif ddylunydd a phrif gontractwr
  • a ffeil iechyd a diogelwch

3. Lle caiff gwaith ei gynllnio i:

  • bara yn fwy na 30 diwrnod gwaith 
  • bod ganddo mwy na 20 gweithiwr yn gweithio ar yr un pryd yn ystod unrhyw rhan o'r prosiect
  • NEU ei fod yn defnyddio mwy na 500 diwrnodau personau

Rhaid i'r prosiect ddilyn holl Gamau 1 a 2  AC YN YCHWANEGOL, rhaid i'r Cleient rhoi gwybod i HSE o'r prosiect

Gallwch lawrlwytho poster maint A4 yma sy'n dangos y pwyntiau allweddol hyn (660KB PDF).

Gwybodaeth Bwrdd Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)

Mae'r HSE yn ffynhonnell dda o wybodaeth ac arweiniad. Mae wedi cynhyrchu'r cyhoeddiad allweddol sef Rheoli iechyd a diogelwch mewn adeiladu - Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015 - (L153)  ar ofyniad cyfreithiol CDM 2015.

Mae rhai tudalenau defnyddiol ar Cwestiynau Cyffredin ar wefan y HSE. Nid yw'r rhain yn ganllawiau ffurfiol y HSE ac nid eu bwriad yw i gwmpasu pob agwedd ar y pwnc neu fod yn ateb 'sy'n addas i bawb'. Yn hytrach, eu bwriad yw cynnig atebion cyson a defnyddiol i rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin sydd wedi eu codi ynghylch CDM 2015. 

Am fwy o wybodaeth, gwelwch dudallenau gwe y HSE adeiladu, sy'n cynnwys taflen fer i gleientiaid a thempled cynllun cyfnod adeiladu 'Adeiladwr Brysur' ar gyfer prosiectau bychain (CIS80).

Mae CDM Wizard yn gwneud cynllunio yn rhwydd

Lawrlwythwch yr App CDM Wizard

Mae ond rhaid cyflwyno rhai manylion am y swydd a thu fewn ychydig o funudau bydd ein CDM Wizard yn cynhyrchu cynllun cam adeiladu ar eich cyfer gan gynnig cynghorion a chefnogaeth ar sut i helpu cadw eich gweithwyr yn iach ac yn ddiogel.