CDM Wizard

CDM Wizard sydd wedi ei ddiweddaru - yn dod yn fuan! 

Lansiom ein ap CDM Wizard fel y cyntaf o'i fath. Wedi bron 100,000 o lawrlwythiadau, gwyddom eich bod chi'n eiystyried yn declyn clir a defnyddiol iawn sy'n eich helpu i gydymffurfio â rheoliadau CDM. Ond hefyd, gofynnoch iddo fod ychydig yn fwy hyblyg. Mewn ymateb, rydym bellach yn datblygu ap CDM Wizard sydd wedi'i ddiweddaru i gynnwys rhai nodweddion gwych o'r newydd.   

Gallwch:

  • Greu a chael mynediad at eich cyfrif o'ch bwrdd gwaith neu o unrhyw ffôn smart
  • Golygu cynlluniau rydych wedi eu creu yn flaenorol
  • Dechrau cynllun ar un ddyfais neu gyfrifiadur gan yna mewncofnodi i ddyfais neu gyfrifiadur arall a pharhau â'r cynllun
  • Uwchlwytho logo eich cwmni a'i gael wedi i roi ar y cynllun yn awtomatig
  • Uwchlwytho copi o'ch llofnod fel nad oes raid i chi argraffu'r ddogfen cyn ei anfon
  • Cwblhau ac arbed sawl cynllun i'r Cwmwl
  • Cadw sawl cynllun sydd heb eu gorffen yn barod i'w gwblhau yn nes ymlaen.

Mae swyddogaethau newydd y CDM Wizard wedi cael eu harbrofi'n drylwyr. Mae'r adborth a dderbyniwyd wedi bod yn gadarnhaol ac yn galonogol.

Bydd y CDM Wizard newydd ar gael i'w lawrlwytho o ddiwedd mis Medi ymlaen. Cyhoeddir mwy o wybodaeth wedi lansiad y Wizard.

Yn y cyfamser, lawrlwythwch yr app presennol gan ymuno â'r 97,000+ o ddefnyddwyr sydd eisoes yn elwa o'r offeryn gwych. Fe gewch hysbysiad ynghylch y diweddariad ar eich ffôn a gallwch drosglwyddo'ch holl gynlluniau i'r Wizard newydd pan fydd yr angen yn codi.

Sut i'w lawrlwytho

Mae'r ap CDM Wizard ar gael ar gyfer dyfeisiau iOS ac Android. Defnyddiwch y dolenni cyswllt sydd islaw'r botymau er mwyn lawrlwytho copi ar gyfer eich ffôn clyfar neu dabled am ddim. 

Download app store                                                 Android app download

Tystebau

"Mae'n troi tasg sy'n ymddangos yn un anodd yn un syml a chyraeddadwy yn y dwylo iawn." 

Yr athro Iain Cameron, BSc MSc PhD FCMI FCIOB CFIOSH FHEA FRSA

"Rwyf newydd larlwyddo'r Ap CITB CDM ar gyfer creu Cynllun Camau Adeiladu syml. Mae'n ardderchog. Da iawn, mae'n arloesedd syml ond amhrisiadwy"

Dr Billy Hare PhD, BSc (Hon), BA, MCIOB, Darllenydd Rheoli Adeiladu, Ysgol Peirianneg ac Amgylchedd adeiledig, Prifysgol Caledonian Glasgow.