Facebook tracking pixel

Fforwm Cynghori'r Diwydiant

255/5000 Rôl Fforwm Cynghori'r Diwydiant yw rhoi llais cadarn a chynrychiadol y diwydiant i CITB i gynghori, argymell a llywio cyrsiau hyfforddi sy'n gymwys ar gyfer grant cyn lansio'r Cynllun Grantiau newydd ym mis Ebrill 2018.

Bydd defnyddioldeb y grŵp hwn yn cael ei adolygu ar ôl Ebrill 2018 gyda llywodraethu cryf wedi'i roi yn ei le.

Aelodaeth

Mae aelodaethy diwydiant yn dod o'r ystod lawn o ffederasiynau y diwydiant adeiladu sy'n adlewyrchu gwahanol sectorau, maint ac ardaloedd daearyddol Gweld y rhestr lawn o aelodau.

Cyfrifoldebau allweddol

Mae Fforwm Cyngori'r Diwydiant yn bodoli i gynrychioli buddiannau'r diwydiant a sicrhau bod yr hyfforddiant Hyd Byr a nodir fel un sy'n gymwys ar gyfer cymorth grant yn fuddiol i'r diwydiant Adeiladu cyfan.

Hefyd mae ganddo gyfrifoldeb i gynorthwyo CITB i benderfynu pa gyrsiau hyfforddi sy'n gymwys i gael grant ac i sicrhau bod   y cyrsiau hyfforddi a ddewisir yn cyd-fynd â'r egwyddorion arweiniol a chanlyniadau targededig y diwydiant.

Cyfarfodydd

Bydd y fforwm hwn yn cwrdd tair gwaith cyn 1  Ebrill 2018 - lansiad y Cynllun Grantiau diwygiedig

  • Medi 2017 – mae'r cyfarfod wedi digwydd
  • Rhagfyr 2017
  • Mawrth 2018

Yn ogystal â chyfarfodydd wyneb yn wyneb, mae'r Ffederasiynau hynny na allant fynychu'n cael y cyfle i roi eu mewnbwn yn ddigidol. 

Share