Facebook tracking pixel

Pwyllgor Penodiadau a Chyflogau

Mae'r Pwyllgor Penodiadau a Chyflogau yn ystyried, yn cytuno ac yn argymell i Fwrdd y CITB strategaeth AD gyffredinol, polisi cydnabyddiaeth ariannol ac athroniaeth sy'n cyd-fynd â'i strategaeth fusnes, amcanion busnes, archwaeth risg a gwerthoedd hirdymor.

O fewn hyn, mae'r Pwyllgor yn ymgysylltu'n arbennig â gwaith y Pennaeth Adnoddau Dynol (HR) ac yn cydgysylltu, fel bo angen, â Phwyllgor Archwilio a Risg y Bwrdd mewn cysylltiad â mesurau perfformiad wedi'u haddasu yn ôl risg i gadarnhau bod y polisi cyflogau yn unol â rheolaeth gadarn ac effeithiol ar risg. 

Yn arbennig, bydd y Pwyllgor Penodiadau a Chyflogau yn cynghori a darparu sicrwydd i'r Bwrdd ar:

 • benodi'r Prif Swyddog Gweithredol (CEO), y Bwrdd, aelodau'r Cyngor a Phwyllgor y Bwrdd (gan gynnwys cynlluniau i adeiladu capasiti aelodau presennol a darpar aelodau)

 • y polisi cyflogau, i gynnwys y gyllideb ar gyfer codiadau cyflog blynyddol, pob agwedd ar gyflogau ynghylch y CEO a phob adroddiad uniongyrchol i'r CEO, gan gynnwys:

  • canlyniadau targedau perfformiad

  • ymrwymiadau i'w gwneud ar ddileu swydd, ymddeol, ymddiswyddo neu ddiswyddo

 • y broses gynllunio ar gyfer olyniaeth i aelodau'r tîm gweithredol ac arweinyddiaeth

 • datblygu'r dangosyddion perfformiad allweddol (KPIs) HR a'r monitro parhaus o'r rhain yng nghyd-destun y cynllun strategol CITB.

Aelodau cyfredol y Pwyllgor (ym mis Awst 2020) yw:

 • Tony Elliott – cadeirydd ac ymddiriedolwr CITB
  Diana Garnham – ymddiriedolwraig CITB
  Peter Lauener – CITB Cadeirydd

Bydd cyfarfodydd yn digwydd ym Chwefror, Mehefin a Tachwedd 2018.

Presenoldeb

 

Chwefror

Mehefin

Tachwedd

Maria Pilfold

 

 

Diana Garnham

 

 

Karen Jones

 

 

Ray Wilson*

*Resigned from Committee in February 2018