Facebook tracking pixel

Ein Cyngor

Mae gan Cynghorau'r Gwledydd rôl allweddol i helpu i lunio dyfodol adeiladu ledled Prydain Fawr a rhoi cyngor strategol i'r Bwrdd i ddiwallu anghenion sgiliau'r diwydiant yn well.

 1. Mae pob un o Gynghorau'r Gwledydd yn gyfrifol am wella'r sylfaen dystiolaeth o ble mae CITB yn llunio a datblygu ei Gynllun Strategol, er mwyn sicrhau bod y Bwrdd yn gwybod am faterion, cysyniadau a chyfleoedd allweddol y diwydiant sy'n effeithio ar y Genedl unigol a'r Cenhedloedd ar y cyd.  O'r sylfaen dystiolaeth gasgliadol hon, bydd CITB yn adlewyrchu a blaenoriaethu'r materion, fel sy'n briodol, wrth lunio a gweithredu'r Cynllun ar gyfer cyflwyno Gyrfaoedd, Safonau a Chymwysterau a Hyfforddiant a Datblygu ledled y tair Cenedl.

 2. Bydd canllawiau'r Llywodraeth, mandadau deddfwriaethol a rheoleiddiol yn llywio ac arwain gwaith Cynghorau'r Gwledydd.

 3. Gan gyfeirio'n benodol at y Genedl unigol, bydd y Cyngor yn: 

 • Darparu cipolwg ar yr heriau a chyfleoedd i'r Genedl mae'n ei chynrychioli

 • Llywio a dylanwadu ar y Bwrdd ar ddatblygu a chyflwyno'r Cynllun Strategol yn effeithiol gan annog addasiadau i'r ddarpariaeth er mwyn adlewyrchu digwyddiadau/newidiadau nas rhagwelwyd sy'n effeithio ar y Genedl/diwydiant yn fwy cyffredinol

 • Dadlau a chynnig her adeiladol mewn perthynas â'r cynllun arfaethedig o ddyrannu adnoddau yn ôl blaenoriaethau'r diwydiant sy'n cystadlu ledled Prydain Fawr

 • Darparu persbectif cenedlaethol ar fylchau sgiliau adeiladu yn ôl anghenion rhagolwg cytunedig.

Aelodaeth

 • Cadeirydd, Seamus Keogh, Prif Swyddog Gweithredol, Clancy Docwra Cyf
 • Diane Bourne – Rheolwr Gyfarwyddwr, Eric Wright Civil Engineering & Group
 • Karen Brookes - Director of People & Infrastructure, Sir Robert McAlpine
 • Chris Carr – Cyd-reolwr Gyfarwyddwr, Carr & Carr (Builders) Cyf
 • James Flannery – Cyfarwyddwr Adeiladu, Cunard Construction Ltd.
 • Andrew Harvey – Rheolwr Gyfarwyddwr, Harvey Shopfitters Cyf
 • Sharon Llewellyn – Rheoli Risg a Chyfarwyddwr Prosiectau, JPR Roofing and Flooring Cyf
 • Kevin McLoughlin - Managing Director, McLoughlin Group Holdings, and CITB Trustee 
 • Ged Simmonds – Cyfarwyddwr Uned Fusnes, Mace Cyf
 • Rob Tansey – Cyfarwyddwr AD y Grŵp, Barrett Developments Ccc
 • Julie White – Rheolwr Gyfarwyddwr, D-Drill (Masters Drillers) Cyf.
 • Cadeirydd, Tony Elliott, Cyfarwyddwr AD y Grŵp, Robertson Group

 • Maureen Douglas - Group HR Director, the Forster Group, and CITB Trustee
 • Zeshan Afzal – Rheolwr Safle, BAM Construction UK

 • Nicola Barclay – Prif Weithredwr, Homes for Scotland

 • Mark Bramley – Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Pat Munro (Alness) Cyf

 • Craig Bruce – Cyd-reolwr Gyfarwyddwr, Pert Bruce Construction Cyf

 • Marion Forbes, Cyfarwyddwr, Mactaggart and Mickel Homes Cyf

 • Richard Steedman – Rheolwr Gyfarwyddwr, Cameron Drywall Contractors Cyf

 • Jim Young – Cyfarwyddwr Adeiladu, Chap Group (Aberdeen) Cyf

 • Penodiad i'w wneud.

 • Cadeirydd, Leigh Hughes, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes a Gwerth Cymdeithasol, Bouygues Cyf

 • Robert Williams - Chairman, WRW and CITB Trustee

 • Terry Edwards - Managing Director, John Weaver Contractors

 • Gareth Davies, Cyfarwyddwr Adeiladu, Knox & Wells Cyf

 • Nick Evans - Managing Director, EvaBuild Ltd

 • Andrea Green – Cyfarwyddwr Profiad Cwsmer, Costain Cyf

 • Simon Jehu – Rheolwr Gyfarwyddwr Datblygu, Jehu Group Cyfyngedig

 • Owain Jones – Cyfarwyddwr y Cwmni, T Richard Jones (Betws) Cyf

 • Richard Owen, Rheolwr Hyfforddi a'r Gweithlu, Jones Bros

 • Neal Stephens – Rheolwr Gyfarwyddwr Adeiladu De Cymru, Willmott Dixon

 • Paul Tedder – Cyfarwyddwr a chyd-berchennog, Atlantic Dwellings Cyf