CITB: Construction Industry Training Board

Yn yr adran hon:

Yn CITB, rydym yn chwilio am bobl a all gyflwyno syniadau newydd a ffres i'r busnes. Yn gyfnewid am hynny, cewch y rhyddid i gael effaith wirioneddol ar ein llwyddiant wrth i chi gamu ymlaen yn eich gyrfa gyda ni, a hefyd edrych ymlaen at amrywiaeth gwych o wobrau a buddiannau.

Your Career

Y cyfleoedd datblygu gyrfa a hyfforddi sydd ar gael i staff CITB.

Your Rewards

Dysgwch am yr amrywiaeth o wobrau a buddiannau a gynigir i'n staff.

Our People

Daw ein staff o ystod eang o gefndiroedd proffesiynol, gan weithio ledled y DU mewn amrywiaeth o rolau.

Our Values

I lwyddo, rydym nid yn unig yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn ond sut y'i gwnawn.