Ein Pobl

Yn CITB rydym bob amser yn chwilio am bobl dalentog, llawn cymhelliant i ymuno â ni. Daw ein staff o amrywiaeth o gefndiroedd proffesiynol, ac maent yn gweithio ledled Cymru, Lloegr a'r Alban.

Mae'r sector adeiladu yn un sy'n newid yn gyflym a cheir heriau newydd a diddorol yn gyson. Mae parhau i ddenu pobl â syniadau ffres a sgiliau newydd i ategu'r rhai sydd gennym eisoes ac ymateb i newidiadau o fewn y diwydiant yn allweddol i'n llwyddiant.

Mae gennym amrywiaeth o rolau, y mae rhai ohonynt o fewn y swyddfa, ac eraill yn symudol. Nid yw ein gweithwyr symudol wedi'u lleoli mewn swyddfa benodol ac maent yn treulio'r rhan fwyaf o'r amser yn gweithio gyda'n cleientiaid a'n rhanddeiliaid yn eu lleoliadau eu hunain.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, edrychwch ar ein swyddi gwag presennol yn Chwilio Swyddi a Gwneud Cais.