Adroddiad blynyddol a chyfrifon

Noder: Mae’r PDFs ar gael yn y Saesneg yn unig.

Adroddiad blynyddol a chyfrifonFel arfer, bydd CITB yn cyhoeddi ei adroddiad a chyfrifon blynyddol yn hwyr yn y gwanwyn. Mae'r adroddiad ar gyfer y flwyddyn hon a'r ddwy flynedd ddiwethaf ar gael i'w lawrlwytho o'n gwefan.

Cynhwysir cyfieithiadau Cymraeg o dudalennau sy'n ymwneud â Chymru tu fewn i bob adroddiad blynyddol a chyfrifon cyhoeddedig.

Am fersiynau Cymraeg o unrhyw ran arall o'r dogfennau hyn, neu am adroddiadau hŷn, e-bostiwch board.secretary@citb.co.uk

Gwybodaeth ar gyfer 2018-19

Adroddiad bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019.