Facebook Pixel

Digwyddiadau lleol i gyflogwyr

Digwyddiadau rhithiol

Er na all ein cynghorwyr lleol eich gweld wyneb yn wyneb yn ystod y pandemig, rydym wedi sefydlu cyfres o ddigwyddiadau rhithiol sy'n cael eu cynnal trwy fis Tachwedd a mis Rhagfyr 2020 - y pynciau ar gyfer y rhain yw:

Cyflwyniad i CITB

  • Wedi'i anelu at fusnes sydd newydd gofrestru, rheolwyr perthnasoedd newydd CITB, neu unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am CITB a sut y gallwn eich cefnogi chi. Bydd yn rhoi trosolwg i chi o CITB, pwy ydym ni, sut rydym yn cefnogi'r diwydiant, sut rydym yn cefnogi cyflogwyr, pa gymorth y gellir ei gyrchu, trosolwg o'r lefi, a chyflwyniad i brentisiaethau a grant.

Prentisiaethau

  • Wedi'i anelu at unrhyw gyflogwr sydd eisiau gwybod mwy am ein cynnig Prentisiaeth ac ymdrin â chynnig prentisiaeth CITB, cefnogaeth i brentisiaid, TRS, cyfrifon Digidol (Lloegr yn unig) a grantiau Prentisiaeth.

Gellir trefnu lle ar y digwyddiadau trwy'r dolenni isod: