Gwybodaeth leol am Gwybodaeth leol am North West

Local Forums

Mae CITB yn cydgysylltu amrywiaeth eang o fforymau lleol sy'n rhoi cyfle i randdeiliaid ddeall y cymorth sydd ar gael iddynt a helpu i lywio cyfeiriad y diwydiant adeiladu yn y dyfodol.

Careers Support

Helpu cyflogwyr a dylanwadwyr i ddangos yr amrywiaeth o yrfaoedd sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu a denu unigolion o ansawdd uchel i'r sector

An earthmover Resources & Support

Dysgwch am anghenion hyfforddi lleol a bylchau mewn sgiliau

Training Group Get your training needs met

Ymunwch â Grŵp Hyfforddi lleol i drefnu cyrsiau ar y cyd er mwyn sicrhau bod eich anghenion hyfforddi yn cael eu diwallu, a hynny mewn ffordd fwy costeffeithiol

employer with apprentices Shared Apprenticeship Schemes

Dysgwch sut y gall cyflogwyr lleol fanteisio ar gyflogi prentis am gyfnod byr

CDAs What do CDAs offer?

Mae ein CDAau yn darparu canllawiau a chymorth lleol wedi'i deilwra

Newyddion a digwyddiadau

Mwy o: Newyddion a Digwyddiadau

Mwyaf Poblogaidd

Wedi'i gynnwys yn y Lefi

Mae'r holl eitemau cysylltiedig isod am ddim ac wedi'u cynnwys fel rhan o'ch cyfraniad lefi.

Mwyaf Poblogaidd

Gwasanaethau ychwanegol

Mae CITB yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cyflenwol y gallwch eu prynu pan fydd eu hangen arnoch.