Gwybodaeth leol am Orllewin Canlbarth Lloegr

A crane in action Fforymau Lleol

Mae CITB yn cydlynu ystod eang o fforymau lleol sy'n cynnig cyfle i randdeiliaid deall y cefnogaeth sydd ar gael ar eu cyfer ac i fwydo i mewn i gyfeiriad y diwydiant adeiladu yn y dyfodol.

Cefnogaeth Ynghylch Gyrfa

Mae cynnig cefnogaeth i gyflogwyr a dylanwadwyd cael arddangos ystod y gyrfaoedd adeiladu ac i ddenu newydd ddyfodiaid o ansawdd i'r sector.

Grwp Hyfforddi Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu [Construction Skills Network]

Cynlluniwch ar gyfer y dyfodol trwy lawrlwytho adroddiad gwybodaeth ynghylch y farchnad diweddaraf CSN ar gyfer Gorllewin Canolbarth Lloegr.

CDAau Diwallu eich anghenion hyfforddiant.

Ymunwch â Grŵp Hyfforddi lleol i ddiwallu eich anghenion hyfforddiant trwy gael mynediad at y cyrsiau maent eu hangen arnoch mewn un lle, gyda'i gilydd, am ddatrysiadau mwy effeithiol o ran cost.

Cynllun Prentisiaethau a Rennir

Canfyddwch sut gall cyflogwyr lleol cael budd o gyflogi prentis am gyfnod byr.

Yr Academi Sgiliau am Adeiladu

Arweinir Yr Academi Sgiliau am Adeiladu (NSAfC) gan CITB. Mae'n gysyniad hyfforddi ar sail prosiectau sydd wedi ei deilwra i helpu cleientiaid a chontractwyr sicrhau'r sgiliau cywir ar safle adeiladu.

Newyddion a digwyddiadau

Mwy o: Newyddion a Digwyddiadau

Mwyaf Poblogaidd

Wedi'i gynnwys yn y Lefi

Mae'r holl eitemau cysylltiedig isod am ddim ac wedi'u cynnwys yn eich cyfraniad lefi.

Mwyaf Poblogaidd

Gwasanaethau ychwanegol

Mae CITB yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cyflenwol y gallwch eu prynu pan fydd eu hangen arnoch.