Partneriaethau Menterau Lleol

Fideo LEP

Cliciwch isod

Direct video link

Trwy gydweithio â chyflogwyr, mae CITB wedi datblygu ystod eang o wasanaethau ar gyfer Partneriaethau Menterau Lleol ac Awdurdodau Lleol er mwyn cefnogi'r cyflawni o amcanion ar gyfer datblygu economaidd a chynlluniau am dwf.

Map Maniffesto LEP

Er mwyn canfod sut y gallwn helpu dod â thwf i'ch ardal, cliciwch ar y map i lawrlwytho'r ddogfen LEP perthnasol. Hefyd, gallwch ddod o hyd i'ch LEP trwy mewnosod eich cod post i'r blwch isod, yna sgrowliwch i chwyddo allan er mwyn gweld pa LEP yw'r un agosach i'r cyfeiriad post hwnnw.

Gweld y rhestr lawn o Maniffestos LEP

 

Strategaethau Sgiliau Adeiladu

Gallwn weithio mewn partneriaeth â chi er mwyn cynllunio, byddsoddi a darparu strategaethau sgiliau ar y cyd er mwyn cefnogi cynnydd busnes a datblygiant sgiliau.

NSAfC

Gallwn eich helpu chi pennu canlyniadau cyflogaeth a sgiliau trwy'r Dull ar Sail y Cleient.

Contact us map serach and filter

Filter search