Facebook Pixel
Skip to content

Sioeau Teithiol CITB 2023

Ar y dudalen hon:

Rydym yn cynnal cyfres o Sioeau Teithiol personol a gynhelir ledled y DU o fis Medi i fis Tachwedd 2023.

Mae’r Sioeau Teithiol yn gyfle i:

 • Clywed gan amrywiaeth o gyflogwyr lleol a chanfod sut y gall CITB eich cefnogi
 • Canfod mwy am gyfeiriad CITB yn y dyfodol
 • Cymryd rhan mewn trafodaethau manwl am y lefi, sgiliau, hyfforddiant a heriau recriwtio
 • Siarad â ni am drefniadau lefi yn y dyfodol.

I ganfod mwy am yr hyn sydd ar gael a chymryd rhan, cofrestrwch nawr.

Amserlen Sioeau Teithiol

Cymru

Sesiynau’r Bore: 08.30 – 12.30

 • Dydd Llun 23 Hydref – Abertawe
 • Dydd Mawrth 24 Hydref – Caerdydd
 • Dydd Mawrth 28 Tachwedd - Deganwy

Cofrestrwch nawr

Yr Alban

Sesiynau’r nos: : 12.30 – 16.30

 • Dydd Mercher 18 Hydref – Glasgow

Cofrestrwch nawr

Lloegr

Sesiynau’r Bore: 08.30 – 12.30

 • Dydd Iau 28 Medi – Llundain
 • Dydd Mawrth 3 Hydref – Caerwysg
 • Dydd Mercher 4 Hydref – Basingstoke
 • Dydd Llun 9 Hydref – Leeds
 • Dydd Iau 12 Hydref – Derby
 • Dydd Mawrth 17 Hydref – San Helen
 • Dydd Mawrth 31 Hydref – Maidstone
 • Dydd Mercher 1 Tachwedd – Birmingham

Cofrestrwch nawr

Sesiynau Ar-lein

Os na allwch wneud un o’r digwyddiadau, ein sesiynau ar-lein yw:

Cymru

 • dydd Mawrth 8fed o Dachwedd, 10am – 11.30am

Cofrestrwch nawr

Lloegr a’r Alban

 • dydd Gwener 8fed o Ragfyr, 10am – 11.30am

Cofrestrwch nawr

Mwy o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys archebu, amserlenni ac i gysylltu â ni, ewch i’n tudalen we.