Cyfleoedd cyfartal

Noder: Mae’r PDFs ar gael yn y Saesneg yn unig.

Mae CITB wedi'i ymrwymo i sicrhau tegwch, cynhwysiant a pharch o fewn ein sefydliad. Rydym yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal.

Rydym yn gyflogwr Cyfleoedd Cyfartal ac rydym wedi gweithredu polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth er mwyn sicrhau ein bod ni'n cyflawni ein datganiad.

Rydym wedi ymrwymo i degwch, cynhwysiant a pharch (FIR) tu fewn i'n corff ac i hyrwyddo'r egwyddor hon tu fewn i'r diwydiant adeiladu.

Mae ein henw da am ymddygiad moesegol ac uniondeb ariannol yn werthfawr i ni. Rydym yn cefnogi'r egwyddorion a nodwyd yn y Ddeddf Llwgrwobrwyo 2010.