Archive

By month

Previous newsletters

NEWYDDION CITB: RHIFYN MIS MEDI/MIS HYDREF


Am Adeiladu – profiadau defnyddwyr enillgar

Mae gwefan Am Adeiladu wedi ennill gwobr fawreddog Masters of Marketing yn y categori profiad defnyddwyr a dyluniad.

Cafodd y wefan ei chreu gyda chyfraniad gan gyflogwyr adeiladu a dylunnir i ddenu mwy o bobl i’r diwydiant. Mae’r wefan llawn gwybodaeth ar gyfer rhieni, cynghorwyr gyrfaoedd, addysgwyr a chyflogwyr gyda chyngor ar ba gymwysterau a sgiliau sydd eu hangen er mwyn gweithio yn y diwydiant adeiladu, a sut i’w hennill. 

Darllen mwy am y wobr yma.

Ymwelwch ag Am Adeiladu a’i gweld drosoch chi eich hun.

Hedfan gyda CITB

Mae nifer o gyflogwyr eisoes wedi gweld budd cyllid CITB. Fel rhan o brosiect o’r enw “Robots for Roofing”, derbyniodd Lacy Roofing yn Lerpwl fuddsoddiad o £15,000 i hyfforddi pum aelod o’i staff.  Mae’r prosiect yn helpu i hyfforddi towyr i ddefnyddio dronau i safonau’r Awdurdod Hedfan Sifil. Defnyddir y dronau i wneud tasgau arferol a fyddai, fel arfer, yn galw i weithwyr ddringo e.e. cynnal arolygon a chwilio am namau. Hwn fydd yr hyfforddiant cyntaf o’i fath ac mae ganddo’r potensial i leihau risgiau iechyd a diogelwch, tra hefyd yn dal dychymyg pobl ifanc nad oeddent wedi ystyried gyrfa ym maes adeiladu yn flaenorol.

Os yw’r cynllun peilot hwn yn llwyddiannus, gallai gael ei roi ar waith ar draws y diwydiant adeiladu.

Gweler ein tudalennau cyllid i gael mwy o wybodaeth am sut y gallwch gymryd mantais.

Cyfnod gwneud cais am Gyllid Hyblyg a Strwythuredig yn agor ar 18 Hydref

Bydd y cyfnod nesaf i wneud cais i gronfeydd Hyblyg a Strwythuredig CITB yn mynd yn fyw ar 18 Hydref. Hyd yn hyn eleni, mae’r gronfa wedi dyfarnu £13m i gyflogwyr. Mae ein cronfa Sgiliau a Hyfforddiant (sydd wedi’i neilltuo ar gyfer cyflogwyr â llai na 50 o gyflogeion) yn rhan o gronfa Hyblyg CITB.

Mae cyfanswm o £20 miliwn ar gael yn 2016.

Mae ein tîm cyllid yn cynnal gweminarau a gweithdai i’ch helpu i ddysgu mwy am gyfleoedd sydd ar agor i chi. Bydd hefyd cymorth gyda chwblhau ffurflenni cais ac ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych, o bosib.

Cynhelir y weminar nesaf ar:  Dydd Gwener 14 Hydref rhwng 12:30 a 13:30

Gweld sut y gallwch gael budd drwy gymryd rhan yn y weminar neu weithdy.

Mae manylion llawn yr holl gyfleoedd cyllid yma.

Cysylltwch â ni / Rydym yma

Rydym yn gwella ein sianeli cyfathrebu er mwyn ei gwneud yn haws i chi gysylltu â ni am ystod o bynciau gan gynnwys cyrchu adnoddau hyfforddi, ceisio cyngor a chyrchu cyllid. 

I gael crynodeb am sut i gysylltu â ni, ymwelwch â’n canllaw gwneud cyswllt.

Web design by S8080