CITB Press Office contacts

For out of hours media enquiries, contact Richard Purnell on 07786 336 243

Eight construction trainees from Wales to compete in UK Skills Competition


""Eight construction trainees from Wales have won a place at the UK National Final of the UK’s longest running construction skills competition.

Organised by the Construction Industry Training Board (CITB), SkillBuild has been showcasing the talents of trainees for over 40 years. The competition sees construction trainees from across the UK compete in their chosen skills, including, bricklaying, carpentry, joinery, wall and floor tiling and painting and decorating.

Following their success in the Wales SkillBuild National Final, held at Coleg Menai in June, the following apprentices have progressed to the UK National Final, to be held at the Birmingham NEC from November 16-18.

Cardiff and Vale College - James Ackland – Wall and Floor Tiling
 

Coleg Cambria - Lewys Rawlings – Painting and Decorating

Coleg Ceredigion - Ceredig Puw – Cabinet Making

Coleg Ceredigion - Tom Powell - Joinery
 
Coleg Meirion-Dwyfor - Joseph Johnstone – Plastering and Drywall Systems

Coleg Meirion-Dwyfor - Robat Jones - Carpentry
 

Coleg Menai - Mathew Low – Plastering and Drywall Systems

Coleg Sir Gar - Kane Ryland Lewis – Plastering

The eight trainees and apprentices from Wales will take on trainees from across the UK with the aim of winning SkillBuild 2017 and potentially joining Squad UK for the international competition WorldSkills Kazan 2019.

Mark Bodger, Strategic Partnerships Director for CITB Wales, said: “Taking part in SkillBuild is a great way to kick-start a very successful career in construction. As the largest multi-trade competition in the UK for construction trainees and apprentices, SkillBuild gives learners the chance to showcase their skills and gain recognition for their talent. Competitors are really put to the test in their chosen field. I’m delighted that these eight trainees will be heading to the UK National Final to fly the flag for Wales.”

Wyth hyfforddai adeiladu o Gymru i gystadlu yng Nghystadleuaeth Sgiliau'r DU

Mae wyth hyfforddai adeiladu o Gymru wedi ennill lle yn Rownd Derfynol Genedlaethol y DU o gystadleuaeth sgiliau adeiladu hynaf y DU, sef Adeiladu Sgiliau.

Wedi'i threfnu gan Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB), mae cystadleuaeth Adeiladu Sgiliau wedi bod yn dangos doniau hyfforddeion ers dros 40 mlynedd. Yn y gystadleuaeth bydd hyfforddeion adeiladu ledled y DU yn cystadlu mewn sgiliau o'u dewis, gan gynnwys, gosod brics, gwaith saer coed, gwaith asiedydd, teilsio waliau a lloriau a pheintio ac addurno.

Yn dilyn eu llwyddiant yn Rownd Derfynol Genedlaethol Adeiladu Sgiliau Cymru, a gynhaliwyd yng Ngholeg Menai ym mis Mehefin, mae'r prentisiaid canlynol wedi mynd ymlaen i Rownd Derfynol Genedlaethol y DU, a gynhelir yn yr NEC Birmingham rhwng 16 ac 18 Tachwedd.

Coleg Caerdydd a'r Fro

•             James Ackland – Teilsio Waliau a Lloriau

Coleg Cambria

•             Lewys Rawlings – Peintio ac Addurno

Coleg Ceredigion

•             Ceredig Puw – Dodrefnwaith

•             Tom Powell – Gwaith Asiedydd

Coleg Meirion-Dwyfor

•             Joseph Johnstone – Plastro a Systemau Waliau Sychion

•             Robat Jones – Gwaith Saer

Coleg Menai

•             Mathew Low – Plastro a Systemau Waliau Sychion

Coleg Sir Gâr

•             Kane Ryland Lewis – Plastro

Bydd yr wyth hyfforddai a phrentis o Gymru yn cystadlu yn erbyn hyfforddeion ledled y DU, gyda'r nod o ennill Adeiladu Sgiliau 2017 ac ymuno o bosibl â Charfan y DU ar gyfer cystadleuaeth ryngwladol WorldSkills Kazan 2019.

Yn ôl Mark Bodger, Cyfarwyddwr Partneriaethau Strategol CITB Cymru: “Mae cymryd rhan yn Adeiladu Sgiliau yn ffordd wych i ddechrau gyrfa lwyddiannus iawn yn y diwydiant adeiladu. Fel y gystadleuaeth aml-grefft fwyaf yn y DU ar gyfer hyfforddeion a phrentisiaid adeiladu, mae Adeiladu Sgiliau yn rhoi cyfle i ddysgwyr arddangos eu sgiliau a chael cydnabyddiaeth am eu doniau. Caiff cystadleuwyr her wirioneddol yn eu dewis faes. Rwy'n falch iawn bod yr wyth hyfforddai hyn yn mynd i Rownd Derfynol Genedlaethol y DU i chwifio'r faner dros Gymru.”

Web design by S8080