Facebook Pixel
Skip to content

Cwrs Hyfforddi Goruchwyliwr Gwaith Dros Dro (TWSTC) 

Cynllunir y cwrs un diwrnod hwn i gynorthwyo'r rhai hynny ar safle sydd â chyfrifoldeb am oruchwylio gwaith dros dro.

Trosolwg

Mae'r cwrs yn mwynhau cefnogaeth nifer o sefydliadau:Fforwm Gwaith Dros Dro, CECA, UKCG, HSE a'r FMB. Mae cefnogaeth y sefydliadau hyn yn golygu y gellir trosglwyddo'r cwrs o fewn y diwydiant.

Mae'r cwrs yn rhoi pwyslais drwyddi draw ar bwysigrwydd cyfathrebu, cydgysylltu, cydweithredu a chymhwysedd (y '4C'), rheoli risg, diogelwch a chysylltiadau busnes.
Mae'r cwrs hwn yn caniatáu i'r Goruchwylydd Gwaith Dros Dro (TWS) 

  • deall yr angen am a dyletswyddau Goruchwyliwr Gwaith Dros Dro
  • deall rôl pobl eraill
  • cael gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o BS5975 ynghylch y rôl hon

Fel arfer mae gwaith dros dro'n ddiogelwch a busnes-hanfodol ac yn galw am oruchwylio gofalus. Dull derbyniol o gyflawni hyn yw trwy fabwysiadu'r broses reoli a amlinellir yn BS5975 sy'n cyflwyno'r Goruchwyliwr Gwaith Dros Dro. Mae'r cwrs hwn yn egluro'r rôl a'r cyd-destun rheoli cyffredinol mae'n sefyll ynddo. Gall risg uchel ddigwydd ar safleoedd bach heblaw am rai mwy, felly mae deall hanfodion rheoli risg ddiogelwch yn dda, fel y'i amlinellir yn BS5975, yn berthnasol ar gyfer prosiectau o bob maint.

Nid yw'r cwrs hwn yn gwrs ymwybyddiaeth gwaith dros dro. Mae'n ymwneud â'r broses o oruchwylio gwaith dros dro'n unig, a fynegir fel arfer trwy rôl y Goruchwyliwr Gwaith Dros Dro. Nid yw presenoldeb yn rhoi cymhwysedd fel Goruchwyliwr Gwaith Dros Dro; mae hwn yn dod o gymysgedd o addysg, hyfforddiant a phrofiad a dylid ei farnu gan unigolyn uwch priodol, y cyfeirir ato fel arfer fel yr Unigolyn Dynodedig (DI). Ystyrir bod hyfforddiant yn elfen hanfodol o gymhwysedd Goruchwyliwr Gwaith Dros Dro.

Mae ardystiad ar gyfer y cwrs hwn yn ddilys am 5 mlynedd. I barhau'n ardystedig yn y maes hwn, bydd angen i chi ail wneud y cwrs cyn y dyddiad dod i ben.

Dysgwch ragor am gael cymeradwyaeth i ddarparu'r cwrs hwn

Mae gwybodaeth bellach am y cwrs hwn ar gael yn Rheolau'r Cynllun

Canfod cwrs

Defnyddiwch ein  adnodd chwilio am leoliad cwrs  i ddod o hyd i ddarparwr cwrs yn eich ardal chi.