Facebook Pixel
Skip to content

Safonau hyfforddiant cyfnod byr a chwilio cyfradd grantiau

Find standards for short training courses

You can search by a single word or a phrase, for example Plant or Site supervision. For more targeted results, leave out words such as And or The.

Gallwch lawrlwytho rhestr trwy chwilio gyda’r blwch gwag ac yna glicio ar y blwch ‘Download as CSV’ sy’n ymddangos.

Rydym yn defnyddio meini prawf penodol i farnu pa gyrsiau y gellir eu cefnogi gan grantiau. I weld sut rydym yn penderfynu pa gyrsiau sy’n cael eu cefnogi, cliciwch yma.

Os gwyddoch am gwrs sy’n ymwneud ag adeiladu nad yw eisoes wedi’i nodi ar y rhestr o safonau cyrsiau byr rydym yn talu grant ar ei gyfer, gallwch gyflwyno ffurflen awgrymu cwrs er mwyn iddo gael ei ystyried.