Facebook Pixel
Skip to content

Telerau ac amodau CITB ar gyfer gwasanaethau a chynhyrchion ar-lein

Telerau ac amodau'r wefan

Rydym yn defnyddio canllawiau diogelu data ac eiddo deallusol cyfredol ar ein gwefan. Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych chi'n cytuno i gadw at ein telerau ac amodau.

Darllenn telerau ac amodau'r wefan

Telerau ac amodau archebu The Birches

Wrth archebu ystafell neu gyfleusterau cynadledda yn The Birches, rydych chi'n cytuno â'n telerau ac amodau.

Darllen y telerau ac amodau ar gyfer archebu ein cyfleusterau yn The Birches.

Telerau ac amodau'r cynllun grantiau.

Mae cymhwysedd am grantiau yn amodol ar ddiwallu meini prawf grant CITB. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y telerau ac amodau cyn i chi wneud cais.

Darllen telerau ac amodau'r cynllun grantiau

Polisi apeliadau'r cynllun grantiau

Mae rhagor o delerau arbennig i'w dilyn os ydych chi am apelio yn erbyn penderfyniad grantiau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y rhain cyn i chi apelio.

Darllen polisi apeliadau'r cynllun Grantiau

Telerau ac amodau archebu cyrsiau'r Coleg Adeiladu Cenedlaethol (NCC)

Mae'n bwysig archebu'r cwrs cywir ar gyfer y cynrychiolydd cywir. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y telerau ac amodau ac yn cadw at bolisïau'r NCC wrth archebu neu anfon cynrychiolwyr ar gyrsiau.

Darllen telerau ac amodau archebu cyrsiau NCC

Telerau ac amodau cyhoeddiadau

Trwy brynu llyfr o Gyhoeddiadau CITB rydych chi'n cytuno â'n telerau ac amodau.

Darllen y telerau ac amodau ar gyfer prynu cyhoeddiadau CITB

Telerau ac amodau'r ap CDM Wizard

Trwy lawrlwytho a defnyddio'r ap CDM Wizard neu drwy ddefnyddio'r wefan Wizard CDM rydych chi'n cytuno â'r telerau ac amodau dilynol.

Darllen telerau ac amodau'r ap Wizard