Facebook tracking pixel

Grantiau a chyllid

Rydyn ni’n cynnig cymorth i’r diwydiant drwy ein grantiau a’n cronfeydd. Mae grantiau CITB yn talu am hyfforddiant bob dydd ac mae ein cronfeydd yn talu am brosiectau a chomisiynau penodol.


Grantiau: Mae ein grantiau’n cefnogi cyflogwyr sy’n darparu hyfforddiant o ddydd i ddydd i’w gweithlu. Maen nhw’n cyfrannu at gost hyfforddi a chymhwyso eich gweithlu mewn pynciau sy’n ymwneud ag adeiladu ar draws y tri chategori canlynol: Grantiau cyrsiau byr, grantiau Cymwysterau a Phrentisiaethau.


Cronfeydd: Rydyn ni’n darparu cyllid ar gyfer prosiectau hyfforddi penodol sy’n ymwneud â datblygu sgiliau adeiladu gweithwyr yn y diwydiant adeiladu.  Os gallwch roi cynllun i ni ar gyfer eich anghenion hyfforddi am y flwyddyn i ddod, neu os oes gennych chi syniad sut i wella perfformiad drwy wella sgiliau arwain a rheoli, efallai y gallwn helpu drwy ein cronfa Sgiliau a Hyfforddiant.

Grantiau

Grant cwrs byr

Gwybodaeth am grantiau ar gyfer cyrsiau cyfnod byr, gan gynnwys grantiau ar gyfer profion peiriannau

Grantiau cymhwyso

Gwybodaeth am grantiau ar gyfer uwch gymwysterau, rhaglenni arbenigol a chymwysterau eraill sy'n ymwneud â'r diwydiant adeiladu

Grantiau prentisiaethau

Mae CITB yn cynnig grantiau ar gyfer unigolion sy'n gwneud prentisiaethau cymeradwy yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Sgiliau a hyfforddiant

Comisiynu

Cyfleoedd comisiynu

Dysgwch pa fathau o brosiectau mwy rydyn ni’n eu cefnogi a chyflwynwch eich cais eich hun.