Grantiau a chyllid

New build houses
Grant cwrs byr

Gwybodaeth am grantiau ar gyfer cyrsiau cyfnod byr, gan gynnwys grantiau ar gyfer profion peiriannau

Grantiau cymhwyso

Gwybodaeth am grantiau ar gyfer uwch gymwysterau, rhaglenni arbenigol a chymwysterau eraill sy'n ymwneud â'r diwydiant adeiladu

Grantiau prentisiaethau

Mae CITB yn cynnig grantiau ar gyfer unigolion sy'n gwneud prentisiaethau cymeradwy yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Paratoi'ch cais am gyllid

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi'ch paratoi'n dda pan fyddwch yn llenwi'ch cais. Dysgu rhgor am flaenoriaethau a thelerau ac amodau CITB