Facebook Pixel
Skip to content

Paratoi ar gyfer y prawf HS ac E

Mae yna ystod o ddeunyddiau adolygu i'ch helpu chi i baratoi ar gyfer y prawf Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd (HS&E) o lyfrynnau printiedig y gallwch eu prynu mewn siop lyfrau, i apiau ffôn clyfar sy'n eich helpu chi i adolygu wrth fynd.

Er mwyn cynyddu eich siawns o basio'r prawf, rydym yn argymell eich bod yn dilyn cwrs hyfforddi perthnasol, ac yn gweithio trwy'r holl gwestiynau sampl yn y deunyddiau adolygu. Sicrhewch eich bod yn hyderus gyda'r pynciau a'r cwestiynau cyn i chi archebu'ch prawf.

Fideo a argymhellir i'w wylio fel rhan o'ch paratoad

Cyn i chi sefyll eich prawf Iechyd, diogelwch a'r amgylchedd (HS&E), rydym yn argymell eich bod chi'n gwylio'r fideo isod, sydd ar gael mewn dau fformat.

Mae'r cwestiynau yn y prawf HS&E wedi'u cynllunio i asesu sut rydych chi'n ymateb i sefyllfaoedd iechyd, diogelwch a'r amgylchedd ar safle adeiladu, ac mae'r fideo hwn yn esbonio'r mesurau diogelwch y gallwch chi ddisgwyl i gyflogwyr eu cymryd ar eich rhan ac mae hefyd yn cynnig awgrymiadau ar sut rydych chi, yn bersonol yn gallu hyrwyddo amgylchedd gwaith mwy diogel.

Gallwch brynu deunyddiau adolygu profion HS&E oddi wrth:

  • Siop ar-lein CITB
  • trwy ffonio 0344 994 4488; mae'r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 8am i 8pm, a dydd Sadwrn 8am i 12pm, ac eithrio yn ystod Gwyliau Banc
  • siopau llyfrau stryd fawr neu ar-lein
  • siopau Apple App neu Android Google Play - gweler y fersiwn berthnasol o'r deunydd adolygu profion i gael dolenni i'r app priodol.

Mae deunyddiau adolygu ar gyfer fersiwn weithredol y prawf HS&E ar gael i'w prynu yn y fformatau canlynol:

Mae deunyddiau adolygu ar gyfer fersiwn Rheolwyr a Gweithwyr Proffesiynol o'r prawf Iechyd a Diogelwch ar gael i'w prynu ar Siop Ar-lein CITB neu o siopau llyfrau ar y stryd fawr neu ar-lein. Fel arall, gallwch ffonio 0344 994 4488; mae llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 8am i 8pm, a dydd Sadwrn o 8am i 12pm, ac eithrio yn ystod Gwyliau Banc.

Mae deunyddiau adolygu ar gael yn y fformatau canlynol: