Facebook Pixel
Skip to content

Cefnogaeth ar gyfer ATO

Gwelliannau Model Hyfforddi

Mae rhyddhau Safonau Hyfforddiant wedi'i ohirio er mwyn gallu diweddaru'r Cyfeiriadur Hyfforddiant Adeiladu (CTD) a'r Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu (CTR).

Os bydd unrhyw ychwanegiadau neu newidiadau brys, bydd ATOs yn cael eu hysbysu.

Rydym yn cynnig canllawiau fideo a dogfennau ar sut i ddiweddaru cofnod cyflawniadau dysgwyr yn y Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu (CTR) a sut i reoli'ch proffil ac ychwanegu neu ddiweddaru'ch cyrsiau ar y Cyfeirlyfr Hyfforddiant Adeiladu (CTD).

Darganfyddwch sut i:

  • Llwytho cyflawniadau i'r Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu ac ychwanegu neu ddiweddaru cofnod dysgwr
  • Llwyth dyddiadau ac amseroedd cyrsiau i'r Cyfeirlyfr Hyfforddiant Adeiladu

Gallwch hefyd lawrlwytho ein canllawiau "sut i" fel PDFs. Bydd y rhain yn cael eu diweddaru wrth i'r broses newid, felly gwiriwch y dudalen hon am y fersiwn ddiweddaraf.