Facebook Pixel
Skip to content

Beth yw Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy (ATO)?

Mae Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy CITB - neu ATO - yn sefydliad sy'n darparu cyrsiau hyfforddiant adeiladu a chymwysterau i safon hyfforddi ddiffiniedig y cytunwyd arni gan ddiwydiant.

Gall ATO fod, er enghraifft, yn ddarparwr hyfforddiant masnachol, yn adran hyfforddiant mewnol cyflogwr adeiladu, neu'n sefydliad addysgol.

I ddod yn ATO, bydd y sefydliad wedi yn llwyddiannus.

Beth yw manteision bod yn ATO CITB?

Pan rydych chi'n ATO CITB:

  • cewch eich cydnabod gan CITB yn ogystal â diwydiant adeiladu Prydain fel darparwr hyfforddiant a all ddarparu hyfforddiant o ansawdd da sy'n cwrdd â'r safonau a gymeradwywyd gan y diwydiant.
  • bydd gennych fynediad i Gyfeirlyfr Hyfforddiant Adeiladu, adnodd marchnata pwerus sy'n agored i bawb sydd â diddordeb mewn hyfforddiant adeiladu
  • gallwch fanteisio ar y farchnad hon sy'n chwilio am gyrsiau hyfforddiant a ariennir gan grant CITB ar y Cyfeirlyfr
  • gallwch sefyll allan  oherwydd y byddwch chi'n rhan o system taliadau grant awtomataidd CITB, gan ei gwneud hi'n haws i gyflogwyr drefnu cyrsiau gyda chi ar gyfer eu gweithwyr a chael ad-daliad amdano.

Ac os ydych chi'n ganolfan CITB bresennol sy'n cyflenwi cynhyrchion CITB, ni fydd cost ychwanegol arnoch chi.

Cyfeiriwch at y am ​​fanylion rhwymedigaethau cytundebol.

Beth arall sydd angen i mi ei wybod?

Mae'r dudalen yn rhoi canllaw cam wrth gam i chi ar yr hyn sydd angen i chi ei wneud i ddod yn ATO CITB.

a pha rai sy'n gymwys i gael cyllid grant CITB.