Facebook Pixel
Skip to content

Prentisiaethau Hyblyg mewn Adeiladu

Mae prentisiaethau wedi bod ar daith drawsnewidiol ers 2012, gyda diwygiadau megis cyflwyno safonau dan arweiniad cyflogwyr yn arwain y ffordd o ran sicrhau bod prentisiaethau yn berthnasol, o ansawdd uchel, ac yn bodloni anghenion sgiliau cyflogwyr.

Yn 2020, ymrwymodd y Prif Weinidog i adeiladu ar y llwyddiant hwn, a gwneud prentisiaethau yn fwy hyblyg, er mwyn bodloni anghenion cyflogwyr a phrentisiaid yn well.

Mae’r llawlyfr ‘Prentisiaethau Hyblyg yn y Sector Adeiladu’ yn nodi:

  • sut y gellir hybu cyflwyno hyfforddiant prentisiaeth i fodloni anghenion cyflogwyr; a
  • sut y gellir lleihau hyd prentisiaeth lle mae gan unigolyn eisoes wybodaeth neu sgiliau perthnasol.

Mae rhai cyflogwyr eisoes yn defnyddio hyblygrwydd prentisiaeth ac yn gweld buddion hyn, o ran boddhad y gweithlu, cynhyrchiant, a gwell gwerth am arian. Mae hyn yn cynnwys cyflogwyr a gyd-awdurodd y llawlyfr ochr yn ochr â'r Llywodraeth, a chyrff Diwydiant.

Mae CITB eisiau i gyflogwyr feddwl yn greadigol am sut y gallant deilwra hyfforddiant prentisiaeth i fodloni eu hanghenion. Boed hynny trwy fodel cyflenwi hyblyg, a all gefnogi prentisiaid sy'n newydd i'r sector i ddechrau, i ddarparu prentisiaethau ar garlam i unigolion mwy profiadol sy'n gallu adeiladu ar eu sgiliau presennol a chwblhau'n gyflymach.

I ddarganfod mwy, lawrlwythwch y llawlyfr:

Prentisiaethau Hyblyg yn y Sector Adeiladu, PDF (1MB)

Neu ewch i www.gov.uk/employing-an-apprentice i gael rhagor o wybodaeth.