Facebook Pixel
Skip to content

Awgrymu cwrs hyfforddi

Defnyddiwch y ffurflen hon i awgrymu cyrsiau adeiladu a chysylltiedig yn unig i fod yn gymwys am grant.

Ni fydd cyrsiau nad ydynt yn ymwneud ag adeiladu fel 'Codi a Chario' yn cael eu hystyried am grant. Os ydych chi'n awgrymu cyrsiau o'r fath, efallai na fyddwch chi'n cael ymateb.


Cyn i chi gwblhau'r ffurflen hon, gwiriwch y rhestr cyrsiau cymeradwy i weld a yw'r cwrs a awgrymir eisoes ar y rhestr.

Bydd eich awgrym yn cael ei adolygu, ac os ystyrir ei fod yn gymwys am grant, bydd safon hyfforddi yn cael ei datblygu (os nad oes un eisoes yn bodoli) i gefnogi'r cwrs hwn.

Cwblhewch y ffurflen hon i awgrymu cwrs

* yn dynodi maes gorfodol

Section 1 - Contact details

Section 2 - Proposed course

What we do with your information

By completing and submitting this form, you are agreeing to CITB holding this data securely for the purpose of contacting you about your course suggestion. Read our privacy policy (in the footer below) for further details.