Facebook Pixel
Skip to content

Mae Dukeries Roofing yn dysgu dulliau adeiladu Darbodus

Mae Dale Evison yn siarad am sut mae cyllid CITB wedi helpu Dukeries Roofing i symleiddio eu busnes. Gallwch weld ei stori yn y fideo hwn ar ran CITB.

Adeiladu darbodus

"Y nod yn y pen draw yw cael busnes sy'n wirioneddol effeithiol, yn systematig ac yn gynhyrchiol iawn."

Ciplun

Cwmni:  Dukeries Roofing
Sector:  domestig, masnachol, diwydiannol a'r sector cyhoeddus
Yr Her: Cynyddu cynhyrchiant trwy wella arferion gwaith wrth gefnogi twf busnes 
Math o gyllid: Cronfa sgiliau a hyfforddiant CITB
Swm a ddyfarnwyd: £4,800
Effaith:    

  • Busnes mwy proffidiol ac effeithlon, oherwydd cynllunio effeithiol a staff hapusach.
  • Y gallu i fuddsoddi yn nyfodol y busnes.