Facebook Pixel
Skip to content

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i waneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Newid diwylliant y diwydiant, Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Adnoddau dysgu, Cymwysterau a chyrsiau newydd, Cefnogaeth i gyflogwyr bach

Ffederasiwn Cenedlaethol yr Adeiladwyr

Prydain Fawr

£145,401

2018

Masnachol, Tai, Seilwaith, Arbenigol

Bydd y prosiect hwn yn cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ymysg cyflogwyr bach o bwysigrwydd cydnerthedd sefydliadol; datblygu'r sgiliau a'r gallu i'w weithredu â phum cyflogwr a datblygu ymagwedd, sy'n galluogi gweithredu cydnerthedd sefydliadol yn effeithiol ar draws y sector, y gellir ei gynnal y tu hwnt i oes y prosiect hwn. 

Bydd y prosiect hwn yn cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ymysg cyflogwyr bach o bwysigrwydd cydnerthedd sefydliadol; datblygu'r sgiliau a'r gallu i'w weithredu â phum cyflogwr a datblygu ymagwedd, sy'n galluogi gweithredu cydnerthedd sefydliadol yn effeithiol ar draws y sector, y gellir ei gynnal y tu hwnt i oes y prosiect hwn.

  • Fframwaith BeResilient a phecyn cymorth 'gwirio iechyd'
  • 56 o arweinwyr â gwybodaeth a sgiliau gwell ynghylch OR a'r Fframwaith BeResilient
  • 6 chwmni sy'n mabwysiadu'r Fframwaith BeResilient
  • 10 cwrs ymwybyddiaeth, â 250 yn bresennol
  • Sylfaen dystiolaeth well y gellir datblygu a gweithredu'r Fframwaith BeResilient ymhellach arni

01 Medi 2018

29 Chw 2020