Facebook Pixel
Skip to content

BIM - astudiaeth parodrwydd, achos busnes a chynllun gweithredu

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Newid diwylliant y diwydiant, Adnoddau dysgu, Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Technoleg ddigidol a newydd, Sectorau a rolau

Stewart Milne

Mactaggart & Mickel Homes; Ffederasiwn Cenedlaethol yr Adeiladwyr[National Federation of Builders]; SM Homes

Yr Alban

£177,999

2016

Masnachol, Tai, Seilwaith, Arbenigol

Bydd y prosiect yn ymgymryd ag ymchwil trwy gynnal astudiaethau peilot a mapio busnes, i werthuso pobl a pharodrwydd busnes ynghylch BIM, gan arwain at achos busnes am fuddsoddiad pellach mewn pobl, prosesu arloesedd, cydweithio, newid diwylliannol, hyfforddiant, systemau a thechnoleg meddalwedd dylunio newydd.

  • Datblygu adroddiad ymchwil parodrwydd hyfforddiant a sgiliau BIM i'r diwydiant Tai
  • astudiaethau achos diwydiant
  • strategaeth weithredu a
  • deunyddiau Hyfforddi

01 Chw 2016

30 Ebr 2016

Crynodeb o'r prosiect cyflawn

Daeth y prosiect i ben ym mis Tachwedd 2017.  Arddangosodd yr ymchwil achos busnes a oedd yn dangos Elw ar Fuddsoddiad i wrthbwyso'r buddsoddiad angenrheidiol mewn technoleg, rheoli newid a datblygu pobl ag arbedion cost posibl arfaethedig o £3.5k y cartref.