Facebook Pixel
Skip to content

Cefnogi busnesau contractio i ddefnyddio CNC o fewn y maes ffitio siopau

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Cymwysterau a chyrsiau newydd

Cymdeithas Genedlaethol y Dodrefnwyr siopau [National Association of Shopfitters]

Ffederasiwn Gwaith Coed Prydain [British Woodworking Federation]

Lloegr

£82,277

2016

Arbenigol

Bydd y prosiect yn mynd i'r afael â'r galw sylweddol diweddar i ddefnyddio datblygiadau technolegol newydd mewn peiriannau CNC yn y sectorau Ffitio Siopau, Adeiladu Mewnol a Pheiriannau Pren.

  • Darparu hyfforddiant ardystiedig CNC yn yr ystafell ddosbarth ac ar lawr y gwaith i 90 o unigolion o'r sector ffitio siopau.

01 Chw 2016

31 Ion 2019