Ymgynghori â chyflogwyr ar gymwysterau yng Nghymru: cymeradwyaeth y cyflogwr

Mae CITB yn gofyn am eich barn, fel cyflogwyr, ar y cymwysterau Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig newydd yng Nghymru.

Bydd y cymwysterau newydd yn sicrhau bod y gweithlu’n cael ei gefnogi gan ddysgwyr mwy medrus a mwy parod am waith.

 

Mae City & Guilds ac Excellence Achievement and Learning, fel consortiwm, yn datblygu’r cymwysterau. Maent yn gofyn i chi, fel cyflogwyr, gyfrannu at ddatblygiad a chwmpas ‘cymeradwyaeth y cyflogwr’.

Fel rhan o’r cymwysterau newydd, bydd cyflogwyr yn ‘cymeradwyo’ cymhwysedd eu prentisiaid pan fyddant yn teimlo bod eu prentisiaid yn gymwys ac yn gallu gweithio’n gyson i safonau’r diwydiant yn ei grefft.

Bydd ‘cymeradwyaeth y cyflogwr’ yn arwain at asesu prentisiaid yn derfynol yng Nghymru.

Mae’n hanfodol cael hyn yn gywir a rhoi’r system fwyaf priodol a dichonadwy ar waith, a fydd yn gyfundrefn gadarn ac effeithiol o asesu prentisiaid y gall cyflogwyr fod yn rhan ohoni.

Dweud eich dweud

Er mwyn cael dweud eich dweud, cysylltwch ag ian.roberts@cityandguilds.com neu llenwch y ffurflen gofrestru isod.

Eich manylion
*
*
*
*
*
*
Maint eich sefydliad
*
Maint y sefydliad (nifer y cyflogeion):Ble rydych wedi’ch lleoli?
Datganiad diogelu data
Bydd y data rydych yn eu rhoi i CITB yn y ffurflen hon yn cael eu defnyddio i ymgynghori â chi ar y broses o ddatblygu cymwysterau yng Nghymru fel rhan o’i rôl fel Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu.
Bydd CITB yn cadw’ch data’n ddiogel ac yn eu trin yn gyfrinachol, ac ni fydd y data’n cael eu datgelu i bartïon allanol, ac eithrio City & Guilds, at ddibenion ymgynghori â chi.
I gael rhagor o wybodaeth am sut mae CITB yn defnyddio’ch gwybodaeth, yn ogystal â’ch hawliau, darllenwch y polisi preifatrwydd yn (link below).