Facebook Pixel
Skip to content

Safonau Hyfforddi sy’n Gymwys ar gyfer Grant CITB

Ar y dudalen hon:

Sut mae safonau hyfforddi gyda chymorth grant CITB yn helpu’r diwydiant adeiladu?

Mae CITB eisiau helpu i sicrhau bod yr holl hyfforddiant rydych chi neu’ch gweithwyr yn ei dderbyn yn cael ei ddarparu a’i asesu i safon gydnabyddedig. Rydym yn ymgynghori ag arbenigwyr yn y diwydiant i ddarparu safonau ar gyfer Safonau Hyfforddi.

Gall cyflogwyr sydd wedi cofrestru â CITB wneud cais am Grant sy’n gysylltiedig â Safon Hyfforddi a gedwir ar y Cyfeirlyfr/Cofrestr Hyfforddiant Adeiladu, mae’r grant hwn i gefnogi cost hyfforddiant. Unwaith y bydd gweithiwr wedi pasio safon hyfforddi, ychwanegir y cyrhaeddiad at y Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu fel y gall cyflogwyr/gweithwyr olrhain hyfforddiant sy’n lleihau’r angen am ailhyfforddi.

Lle mae angen a nodwyd yn y diwydiant, caiff Safonau Hyfforddi eu datblygu gydag arbenigwyr yn y diwydiant i fynd i’r afael â bylchau mewn hyfforddiant.

Gall Darparwyr Hyfforddiant a gymeradwyir gan CITB hysbysebu eu cyrsiau ar y Cyfeirlyfr Hyfforddiant Adeiladu (CTD), gall hyn helpu cyflogwyr i ddatblygu cynlluniau hyfforddi ar gyfer eu pobl, sy’n arwain at weithlu mwy diogel, sydd wedi’i hyfforddi’n well ac sy’n fwy effeithlon.

Beth yw safon hyfforddi?

Mae Safonau Hyfforddi yn helpu i sicrhau bod yr hyfforddiant sydd ei angen ar y diwydiant adeiladu yn cael ei ddarparu’n gyson ac yn cael ei asesu i safon y cytunwyd arni gan y diwydiant.

Mae cynnwys y safonau’n cael ei roi at ei gilydd gan arbenigwyr y diwydiant a rhanddeiliaid i sicrhau bod y cynnwys yn bodloni anghenion y diwydiant adeiladu.

Mae datblygu Safonau Hyfforddi yn golygu bod yr hyfforddiant yn cael ei safoni a’i drosglwyddo’n haws yn niwydiant adeiladu’r DU ac oherwydd bod yr hyfforddiant yn cael ei gofnodi gan CITB mae’n lleihau’r ymdrech a’r adnoddau sy’n cael eu gwario wrth i weithwyr ailhyfforddi.

Sut mae Safonau Hyfforddi yn cael eu datblygu?

Mae’r Tîm Safonau yn cefnogi datblygiad ac adolygiad Safonau Hyfforddi trwy gyflawni’r canlynol:

  • Ymchwil cychwynnol
  • Ffurfio gweithgor
  • Paratoi Safonau Hyfforddi drafft i aelodau’r gweithgor eu hadolygu
  • Trefnu a hwyluso cyfarfodydd
  • Casglu adborth
  • Diweddaru dogfennau Safonau Hyfforddi
  • Llwytho Safonau Hyfforddi wedi’u cymeradwyo ar y Cyfeirlyfr Hyfforddiant Adeiladu a’r Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu

Os hoffech ymuno â gweithgor neu os hoffech wybod mwy, cysylltwch â’r Tîm Safonau ar standards.qualifications@citb.co.uk.

I gysylltu â’r Tîm Safonau, anfonwch e-bost atom: standards.qualifications@citb.co.uk.