Facebook Pixel
Skip to content

Sut mae dod yn Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy CITB?

Mae gwneud cais i ddod yn Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy (ATO) CITB yn syml. Rydym wedi darparu cyfarwyddiadau cam wrth gam i'ch helpu i gwblhau eich cais yn llwyddiannus.

Mathau o gynhyrchion hyfforddi

Mae tri math o gynnyrch hyfforddi y gall ATO wneud cais i'w cynnig. Maent yn cael eu diffinio fel a ganlyn:

  • Cynhyrchion cydnabyddedig - Mae'r rhain yn gyrsiau hyfforddi a chymwysterau a ddarperir gan sefydliad dyfarnu, fel City & Guilds neu NOCN. Mae'r cynhyrchion hyn ar restr CITB o gymwysterau cydnabyddedig a chyrsiau byr.

Llwybrau Cais

Mae tri llwybr ymgeisio: un ar gyfer canolfannau CITB presennol, un os ydych yn ymuno â CITB fel darparwr hyfforddiant am y tro cyntaf, ac un os ydych yn gyflogwr sydd ag adran hyfforddi fewnol.

Dewiswch un o'r opsiynau isod i ddarganfod mwy am sut i ddod yn ATO a beth sy'n digwydd ar ôl i chi wneud cais.

Canolfannau CITB Presennol

Darganfyddwch sut i gael eich cadarnhau fel ATO, a beth i'w wneud os ydych am ychwanegu mwy o gynhyrchion hyfforddi at eich portffolio.