Facebook Pixel
Skip to content

Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Twnnel (TSTS)

Mae'r cwrs hwn ar eich cyfer chi os ydych chi'n ymwneud â'r diwydiant adeiladu twnnel fel aelod o'r gweithlu, i'ch helpu chi i ddeall amrywiaeth o wahanol agweddau iechyd a diogelwch ar y diwydiant, yr amgylchedd gwaith cysylltiedig a rhai o'r peryglon posib y gallech chi eu hwynebu wrth weithio ar safle twnnel.

Trosolwg

Roedd datblygiad y cwrs hwn yn ddatrysiad a arweiniwyd gan ddiwydiant a gefnogwyd gan CITB, TunnelSkills a Chymdeithas Twnnel Prydain (BTS). O'r cysyniad hyd at gyflawni, ymgynghorwyd â chontractwyr, cleientiaid a darparwyr, yn aml gyda mewnbwn uniongyrchol i ddatblygiad.

Cyn lansio'r cwrs, cynhaliwyd peilot gyda rhanddeiliaid mawr. Darllenwch eu tystlythyrau (331KB, PDF).

Mae'r cwrs un diwrnod hwn yn cwmpasu'r meysydd pwnc canlynol:

  • Mynediad i amgylchedd twnnel
  • Gwaith wyneb a siafftiau
  • adeiladu twnnel
  • Peiriannau ac offer twnnel
  • Rheoli gwaith tanddaearol yn ystod gweithrediadau twnnel
  • Trefniadau brys
  • Iechyd Galwedigaethol

Dysgwch ragor am gael cymeradwyaeth i ddarparu'r cwrs hwn

Mae gwybodaeth bellach am y cwrs hwn ar gael yn Rheolau'r Cynllun