Facebook Pixel
Skip to content

Ymwybyddiaeth am Iechyd a Diogelwch (HSA)

Mae'r cwrs Site Safety Plus ar eich cyfer chi os ydych chi'n ystyried, neu eisoes, yn gweithio yn y diwydiant adeiladu a pheirianneg sifil

Trosolwg

Mae'r cwrs hwn yn tynnu sylw at beryglon posibl wrth weithio ar y safle ac yn darparu cyngor ymarferol ar gadw'ch hun a'ch cydweithwyr yn ddiogel. Mae'n cynnwys cyfrifoldebau eich hunain a'ch cyflogwr, gan gynnwys yr hyn y gallwch ei wneud os credwch fod iechyd a diogelwch unrhyw un yn cael ei roi mewn perygl.

Ar ddiwedd y cwrs bydd gennych ddealltwriaeth o:

  • yr angen i atal damweiniau
  • cyfraith iechyd a diogelwch
  • sut mae eich rôl yn cyd-fynd â rheolaeth y safle
  • asesiadau risg a datganiadau dull
  • perfformio'n ddiogel a gofyn am gyngor
  • rhoi gwybod am weithredoedd anniogel i atal damwain

Mae'r ardystiad ar gyfer y cwrs hwn yn ddilys am 5 mlynedd. I barhau'n ardystiedig yn y maes hwn, bydd angen i chi ail-sefyll y cwrs cyn y dyddiad dod i ben.

Darganfyddwch fwy am gael eich cymeradwyo i ddarparu'r cwrs hwn

Mae mwy o wybodaeth am y cwrs hwn ar gael yn Rheolau'r Cynllun

Canfod cwrs

Defnyddiwch ein chwiliad lleoliad cwrs i ddod o hyd i ddarparwr cwrs yn agos atoch chi neu rhowch gynnig ar e-gyrsiau CITB i gael opsiwn hyfforddi ar-lein